• n

  ひょうげん - [表現]
  tự do biểu hiện: 表現の自由
  あらわれ - [現われ]
  Biểu hiện sự phân biệt một cách có hệ thống : 体系的な差別の現われ
  あらわれ - [現れ]
  sự biểu hiện thiện chí: 善意の ~

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X