• n

  ひふく - [被覆] - [BỊ PHÚC]
  ぜつえん - [絶縁]
  かくり - [隔離]
  sự cách ly nghiêm ngặt bệnh nhân: 患者の厳重な隔離
  sự cách ly khỏi thuốc: 薬物からの隔離
  アイソレーション
  bộ khuyếch đại cách ly: アイソレーション増幅器 (isolation amplifier)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X