• n, exp

  けっさん - [決算]
  Cân đối tài khoản hàng năm vào tháng 3: 今年3月期の決算
  Cân đối tài khoản xác định: 確定決算
  Cắt giảm ~ người làm thuê vì bảng cân đối tài khoản đã bị phát hiện: 粉飾決算が明るみに出たために_人の従業員を削減する
  Ghi nhận lỗ trong bảng cân đối tài khoản tháng 3: 3月期決算で赤字を計上する
  さしひきかんじょう - [差引勘定] - [SAI DẪN KHÁM ĐỊNH]
  そうさい - [相殺] - [TƯƠNG SÁT]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X