• n

  くちげんか - [口げんか] - [KHẨU]
  cãi vã (cãi nhau) om sòm: おおっぴらの口げんか
  cãi nhau (đấu khẩu, cãi vã) đinh tai nhức óc: やかましい口げんか
  trẻ con cãi nhau (cãi vã): 子どもの口げんか
  cãi nhau (đấu khẩu) bao giờ cũng thắng (không thua): 口げんかなら負けない
  giải quyết những vụ cãi nhau trong gia đình: 家族の口げんかを解決する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X