• n, exp

    こうしょう - [高尚]
    Không có học thức (cao quý) như ai đó nghĩ: (人)が考えているほど高尚でない

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X