• n

  ありあわせ - [有り合わせ]
  nguyên liệu có sẵn: ありあわせの材料
  dụng cụ mà mình có sẵn: ありあわせの道具
  dùng nguyên liệu có sẵn: ありあわせの材料を使って
  アベイラビリティ
  lý thuyết có sẵn: アベイラビリティ理論

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X