• n

  ふんがい - [憤慨]
  こうふん - [公憤]
  cảm thấy công phẫn: 公憤をおぼえる
  ぎふん - [義憤]
  công phẫn trước những hành vi phi pháp (vi phạm pháp luật): 不法(行為)に対する義憤
  Kiềm chế lòng công phẫn : 義憤を抑えて

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X