• n, exp

  けつえん - [血縁]
  Mối quan hệ cùng nòi giống: 血縁(関係)
  Nhận trứng từ người không có quan hệ về nòi giống: 血縁関係のない人から卵子の提供を受ける
  Coi trọng mối quan hệ nòi giống: 血縁関係を重視する
  Yêu và ghét là mối quan hệ giống nòi (huyết thng): 愛情と憎しみは、血縁関係

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X