• n

  コンペティション
  コンペ
  きょうそう - [競争]
  đối thủ cạnh tranh: 競争相手
  cạnh tranh giữa hai nước lớn: 2大国間の競争
  cạnh tranh để nhận viện trợ của quốc gia thông qua tổ chức phi chính phủ: NGOを通じた国の援助競争
  cạnh tranh trong thương mại diễn ra trong ~: ~における商業上の競争
  cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt giữa ~: ~間

  Kinh tế

  きょうごう - [競合]
  きょうそう - [競争]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X