• n

  ふてき - [不敵]
  だいたん - [大胆]
  こうがん - [厚顔]
  きかんき - [きかん気] - [KHÍ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X