• n

  へんこう - [変更]
  へんかく - [変革]
  へんか - [変化] - [BIẾN HÓA]
  Phỏng cảnh nơi này có sự thay đổi theo mùa rất thú vị.: この景色は変化があって面白い.

  Kỹ thuật

  モディフィケーション

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X