• n

  かいりょう - [改良]
  かいしん - [改新]
  cải cách ngôn ngữ: 言語的改新
  cải cách Taika: 大化の改新
  アドバンス
  sự cải tiến các điều khoản: 項目アドバンス
  かいしゅう - [改修] - [CẢI TU]
  cải tiến cái gì thành cái gì: ~に改修する〔主語を〕

  Kỹ thuật

  かいぜん - [改善]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X