• n

  ひじょう - [非常]
  せっぱく - [切迫]
  せつじつ - [切実]
  きんきゅう - [緊急]
  tình huống không khẩn cấp (cấp bách) lắm: 緊急(事態)ではない状況
  tin đó là việc quan trọng và cấp bách: ~が重要かつ緊急であることを確信する
  cần phải cấp bách (khẩn cấp) làm gì: 緊急に~する必要がある

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X