• Kỹ thuật

    プラズマせつだん - [プラズマ切断]
    Explanation: プラズマアークの熱を利用して行う切断。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X