• n, exp

  こしつ - [固執] - [CỐ CHẤP]
  がんめい - [頑迷]
  sự cứng đầu cứng cổ đã ăn sâu: 根深い頑迷

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X