• n, exp

  かんしょう - [干渉]
  can thiệp quân sự: 軍事干渉
  can thiệp kinh tế: 経済干渉
  can thiệp vào việc của người khác: (人)のことへの干渉
  can thiệp không chính thức: おせっかいな干渉
  can thiệp vào nền chính trị một cách quan liêu: 官僚による政治への干渉
  sự can thiệp của chính phủ đối với doanh nghiệp và ngân hàng: 企業

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X