• exp

  ねんれいさ - [年齢差] - [NIÊN LINH SAI]
  Các ông chủ bắt đầu gia tay nhằm bảo vệ mình khỏi vụ tố cáo phân biệt tuổi tác.: 雇用者側は、年齢差別訴訟から身を守るべく手を打った。
  Đề cập tới sự chênh lệch tuổi tác là ~giữa.: (人)の間の_歳の年齢差について触れる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X