• n

  ようせい - [養成]
  ようしょく - [養殖]
  ようご - [養護]
  よういく - [養育]
  もり - [守]
  めんどう - [面倒]
  chăm sóc bọn trẻ chu đáo: よく子供の面倒を見る
  はいりょ - [配慮]
  xin được quan tâm chăm sóc!: よろしくご配慮ください
  せわ - [世話]
  ケア
  chăm sóc móng: ネイル・ケア
  chăm sóc bệnh nhân: 患者のケア
  chăm sóc kiểu nội khoa cho các bệnh nhân ngoại khoa: 外科患者の内科的ケア
  chăm sóc người sắp mất: 死にゆく人のケア
  きくばり - [気配り]
  dịch vụ chăm sóc sắc đẹp tốt: ビゥーティー気配りの良いサービス
  かんびょう - [看病]
  かいほう - [介抱]
  bố mẹ của Dack đã chăm sóc anh ấy: ダークの両親は彼を介抱した
  chăm sóc (cái gì đó): ~を介抱する
  đặc biệt chăm sóc người bị thương: けが人を手厚く介抱する
  không có sự trông nom chăm sóc của ai đó: (人)の介抱なしで

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X