• exp

  さんせき - [山積]
  Trên phương diện ngoại giao thì vấn đề vẫn đang chồng chất và chưa được giải quyết: 外交面で未解決の問題が山積した状態で
  Vẫn đang còn một số vấn đề chồng chất, chưa thể trả lời được: 答えを出さなければならない課題が山積している

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X