• n

  のろま - [鈍間]
  たいまん - [怠慢]
  ぜんじ - [漸次]
  スロー
  cử động chậm chạp: ~ モーション
  かんまん - [緩慢]
  tiến hành một cách chậm chạp: 緩慢に進行する
  động tác chậm chạp (lờ đờ): 動作が緩慢である

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X