• n

  できすい - [溺水] - [NỊCH THỦY]
  できし - [溺死] - [NỊCH TỬ]
  cứu ai đó khỏi chết đuối: 溺死の危険から身を守る
  thoát chết đuối: 溺死を免れる
  phương pháp chống chết đuối: 溺死防止法
  すいし - [水死]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X