• n

  だんがい - [弾劾]
  Cụm từ này xuất hiện trong hiến pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ khi nó nói về sự chỉ trích.: この文言[言い回し]は、合衆国憲法が弾劾について述べているくだりに出てくる。
  してき - [指摘]
  こうげき - [攻撃]
  Quy chế nhập khẩu của Nhật Bản là cái đích cho sự chỉ trích của nước ngoài.: 日本の輸入規制は外国の攻撃の的になっている。
  Hãy thôi chỉ trích cá nhân.: 個人攻撃はしないことにしよう。
  きゅうだん - [糾弾]
  Bị bạn bè trong nhóm chỉ trích: グループの仲間から糾弾される

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X