• n

  がんゆう - [含有]
  làm giảm lượng nước chứa đựng trong ~: ~の水分含(有)量を減らす
  có chứa đựng nước amoniac: アンモニア含有の
  quặng có chứa đựng thành phần sắt: 鉄分を含有する鉱石

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X