• n

    いりょう - [医療]
    Mọi người cố gắng tìm ra sự chữa trị tốt nhất có thể.: 人は皆できるだけよい医療を受けようとする。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X