• n

  ふんべつ - [分別]
  Sự phân tách phân tử.: 粒子分別

  Kỹ thuật

  セパレーション
  ぶんべつ - [分別]
  ぶんりゅう - [分留]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X