• n

  ピンチヒッター
  てんかん - [転換]
  sự chuyển đổi hình trạng và thể chất khác biệt: 異なる形質転換
  sự chuyển đổi hình trạng và thể chất ổn định: 安定な形質転換
  シフト
  きりかえ - [切り替え]

  Kinh tế

  こうかんせい - [交換性]
  Category: 通貨

  Kỹ thuật

  ターン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X