• n

  てんい - [転移] - [CHUYỂN DI]
  Sự dịch chuyển của những phân tử vô định hình: アモルファス-結晶転移
  sự dịch chuyển đến một phân tử khác: ~の別の分子への転移

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X