• n

  てんい - [転位] - [CHUYỂN VỊ]
  chuyển vị bất thường: 異常転位
  sự thay đổi vị trí gen di truyền: 遺伝子転位

  Kỹ thuật

  ディスプレースメント

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X