• n

  ふちゅうい - [不注意]
  なおざり - [等閑] - [ĐẲNG NHÀN]
  けいし - [軽視]
  coi nhẹ phụ nữ: 女性軽視
  tôi luôn muốn coi nhẹ phía dấu âm (-) và nặng về phía dấu dương (+): 私は、マイナス面は軽視して、プラス面を強調したい

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X