• n

  ワープ
  くっきょく - [屈曲]
  cong đầu gối: ひざの屈曲
  cong bất thường: 異常屈曲
  cong thành góc: 角度のある屈曲
  cong vĩnh viễn: 永久屈曲
  cong vào phía trong: 内側への屈曲

  Kỹ thuật

  ワーページ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X