• n

  よじょう - [余剰]
  sự dư thừa lương thực: 食料の余剰
  よけい - [余計]
  かじょう - [過剰]
  sự dư thừa lao động: 労働力の過剰
  sự thừa hocmôn nam tính: 男性ホルモンの過剰

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X