• Kinh tế

  エクスポージャー
  Category: リスク・リターン
  Explanation: 投資家がとるリスク。リスク資産の総額。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X