• n

  ており - [手織り] - [THỦ CHỨC]
  thảm dệt tay: 手織りのじゅうたん
  đồ dệt tay: 手織りの織物
  ており - [手織] - [THỦ CHỨC]
  dệt sợi vải cô-tông: 手織りの木綿
  dệt đan bằng tay: 手織りばたで織った

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X