• n

  せしゅう - [世襲]
  いでん - [遺伝]
  khoa học di truyền: 遺伝学
  nhà khoa học di truyền: 遺伝学者

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X