• n

  もち - [持ち]
  メンテナンス
  しじ - [支持]
  いじ - [維持]
  duy trì mối quan hệ ổn định với: ~との関係における安定性の維持
  duy trì niềm tin vào: ~における信頼の維持
  duy trì giá đô la cao: ドル高の維持
  duy trì điều kiện dinh dưỡng: 栄養状態の維持

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X