• n

  ひんじゃく - [貧弱]
  để lại ấn tượng gầy yếu: 貧弱な印象を残す
  びょうじゃく - [病弱]
  Lúc còn bé tôi hay ốm yếu: 私は子どものころは病弱だった。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X