• n, exp

  うでまくら - [腕枕] - [OẢN CHẨM]
  gối đầu lên tay: 腕枕をする
  てまくら - [手枕] - [THỦ CHẨM]
  Gối đầu tay lên ai: (人)に手枕をする

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X