• n

  ろくおん - [録音]
  Những cuộn băng video và nội dung ghi âm sẽ được công bố tại trang chủ trên internet: 録画または録音されたものをインターネットのホームページで公開する
  Tin nhắn được lưu lại trên máy ghi âm sử dụng khi người dùng đi vắng: 留守番電話にあらかじめ録音されたメッセージ
  レコード
  レコーディング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X