• n

  かんかく - [間隔]
  xe điện (không có đường ray) ở tuyến số hai cách 4 phút có một chuyến: 二番線のトロリーバスは四分の間隔をおいて発車する

  Kỹ thuật

  スペーシング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X