• n

  てんらく - [転落]
  させん - [左遷]
  こうしょく - [降職] - [GIÁNG CHỨC]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X