• n

  ほんやく - [翻訳]
  ふくごうか - [複号化] - [PHỨC HIỆU HÓA]
  かいどく - [解読] - [GIẢI ĐỘC]
  giải mã mệnh lệnh: 命令の解読
  giãi mã về gen di truyền của loài người: ヒトの全遺伝情報の解読する
  đổi tần số khi truyền tin để chính phủ không thể giải mã được: 政府が解読できないように通信内容にスクランブルをかける
  các nhà khoa học đang làm việc rất chăm chỉ để giải mã được nhóm DNA trên cơ thể con

  Tin học

  ふくごう - [復号]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X