• n

  キープ
  người giữ bóng: ボールをキープする人
  giữ vuông góc: 四辺形キープ
  hợp đồng giữ hòa hiếu (keep-well agreement) : キープウェル契約

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X