• Kỹ thuật

    ばくはつようせつ - [爆発溶接]
    Explanation: 火薬の爆発による衝撃圧力を利用して行う固相溶接。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X