• n

    こうき - [口気] - [KHẨU KHÍ]
    mùi thối do hôi miệng: 口気悪臭

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X