• n

  きょうらく - [享楽]
  chán ngấy sự hưởng thụ: 享楽に飽きて
  tôi thích thú khi nghĩ lại những ngày hưởng thụ thời trẻ: 私は、若かりしころの享楽的日々を楽しく思い返している
  きょうじゅ - [享受]
  hoàn toàn hưởng thụ của cái gì ~: ~の完全な享受
  hưởng thụ không bình đẳng quyền lợi liên quan đến ~: ~に関する権利の不平等な享受
  chỉ có một số người được hưởng: ほんの一握りの人々によって享受される
  tất cả các nước đều được hưởng: すべての国に享受されるようになる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X