• n

  インテグレーション
  cách tiếp cận mới để hội nhập: インテグレーションへの革新的なアプローチ
  đa dạng hóa dịch vụ hội nhập hệ thống (system intergration service): システム・インテグレーション・サービスの多様化
  chiến lược hội nhập: インテグレーション戦略

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X