• exp

    きづかれ - [気疲れ]
    do trách nhiệm nặng nề nên phải hao tâm tổn trí: 責任が重くて気疲れする

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X