• n

  まれ - [稀]
  ちんちゅうのちん - [珍中の珍] - [TRÂN TRUNG TRÂN]
  ちんき - [珍奇] - [TRÂN KỲ]
  Động vật quý hiếm: 珍奇な動物
  Hàng hóa quý hiếm: 珍奇な品物
  きたい - [希代] - [HY ĐẠI]
  きしょう - [希少]
  mặc dù cũng ở mức độ hiếm hoi như vậy: 同じくらい希少だが
  tính hy hữu (hiếm có) tương đối: 相対的希少性

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X