• n

    ていしゅく - [貞淑]
    cô ấy sống trinh thục sau thời gian ấy: 彼女はその時以来、貞淑な人生を送っている

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X