• n

  けんぜん - [顕然] - [HIỂN NHIÊN]
  Tôi nghĩ rằng việc cô ấy vào làm việc ở công ty của Nhật là điều hiển nhiên: 彼女が日本の会社に入るのは顕然だと思う
  Sự thật là điều hiển nhiên: 現実は顕然
  きっと - [屹度]
  あきらか - [明らか]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X